Kategorie:

Znaczenie psychologa

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Psycholog jest osobą, która zdobyła kwalifikacje uprawniające ją do prowadzenia świadczeń psychologicznych, tzn. szczególnie do diagnozy psychologicznej, orzekaniu jak i opiniowaniu a także psychoterapii. Wymienione działania mogą być przez niego wykonywane dzięki ukończeniu
odpowiednich studiów podyplomowych z danego zakresu. Ponad to można również, czego nie wymieniono wcześniej, a co robią oni najczęściej udzielać pomoc psychologiczną, osobą w jakiś sposób jej wymagającą. Psycholog Siedlce jest bardzo często mylony z osobą psychiatry. Obie nauki różnią się tym, iż psycholog w porównaniu do psychiatry jest osobą, która ukończyła i posiada uprawnienia z nauki społecznej, anie tak jak psychiatra medycznej. Dlatego tez nie leczy a jedynie zajmuje się mechanizmami problemów społecznych przy jednoczesnym badaniu ich pod tym właśnie, społecznym aspektem. Psycholog znajduje się wszędzie tam, gdzie pojawia się jakiś problem wynikający z następstw jakiegoś zdarzenia, sytuacji czy innych problemów, ale nie tych, które wniknęły z natury psychologicznej lub biologicznej pacjenta a z racji społecznej. Przykładowo psycholog pomaga uporać się ze stratą czy otrząsnąć po wypadku jego uczestnikom. Z tego tez powodu jest on wysyłany w miejsca wypadków, katastrof czy innych tego typu czynników.