Kategorie:

Zawód – adwokat

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Adwokaci są jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup zawodowych. To oni walczą w obronie ludzi w sadach, starają się wygrać dla nich różne rozprawy czy nie dopuścić do bezpodstawnego skazania. Jednak aby mogli wykonywać ten zawód i dalej strzec prawowitego kwestionowania prawa muszą wpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie.
Adwokat andrzej drania w ogólnym pojęciu jest osobom, która nie tylko ukończyła studia prawnicze ale również skończyła aplikację prawniczą i wykonuje pracę w formie udzielania porad prawnych oraz reprezentując swoich klientów w czasie trwania rozpraw sądowych i poza nimi. Nazwa zawodu, czyli adwokat wywodzi się z łaciny od słowa „advocatus” i oznacza „przyzywany na pomoc”. Co prawda na ogół adwokaci to osoby, które przeszły właśnie przez wymieniony wyżej tok edukacji, od studiów prawniczych po później aplikacje i oczywiście końcowy egzamin zawodowy, jednak mogą być od tego odstępstwa ale tylko w określonych przez odpowiednie organy przypadkach. Z tego względu droga do tego zawody jest długa