Kategorie:

Udział filtrów w oczyszczaniu wody

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Woda, która jest powszechnie dostępna w sieciach wodociągowych, która następnie pokonuje drogę rurociągami do naszego kranu bardzo często może zawierać różnego rodzaju zanieczyszczenia. Mimo, że woda wodociągowa musi przejść szereg testów, aby była zdatna do spożytkowania przez ludzi, to w trakcie jej podróży zanieczyszczenia mogą się do niej w łatwy sposób dostać. Mogą to być zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak blaszki rdzy, muł, piasek, a także zanieczyszczenia i zawiesiny organiczne lub nieorganiczne.

Wpływ filtrów na wodę i etapy oczyszczania
Mają one bezpośredni i pośredni wpływ na parametry fizykochemiczne wody, takie jak jej smak, barwa, zapach, odczyn, mętność, twardość i inne. Uzdatnianie wody jest wieloetapowym procesem, na który największy wpływ ma jakość i parametry wody. To jak będzie wyglądał ten proces zależy głównie od tego jaką dysponujemy wodą i do jakich celów zamierzamy ją wykorzystywać. Pierwszym etapem uzdatniania wody jest filtracja wstępna. Do tego celu wykorzystuje się mechaniczne filtry do wody. Dzięki nim z wody usuwają się wszelkie zawiesiny i ciała stałe, przez co dalsza część instalacji i inne urządzenia uzdatniające są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem. Ową filtrację w zależności od stopnia dokładności dzielimy na filtrację cząstkową, mikrofiltrację ultrafiltrację, nanofiltrację oraz hiperfiltrację nazywaną też filtracją metodą odwróconej osmozy. Kolejnym etapem uzdatniania jest usunięcie z wody żelaza i manganu, czyli odżelazianie i odmanganianie. Żelazo powoduje korozję instalacji wodociągowej natomiast mangan stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i urządzeń technicznych. Odżelazianie wody polega na jonowymiennym wiązaniu żelaza lub utlenianiu go do trójwartościowego i odfiltrowaniu nierozpuszczalnych soli żelaza na specjalnym złożu filtracyjnym. Usuwanie manganu wykorzystuje natomiast użycie katalizatorów. Kolejnym z etapów jest zmiękczanie wody. W większości przypadków woda w naszym kranie jest twarda, co powoduje powstawanie osadu nazywanego kamieniem podczas gotowania wody. Przez kamień niszczą się sprzęty, takie jak czajniki, pralki, czy zmywarki. Twarda woda także wymusza od nas większego zużywania środków czystości, co nie jest zdrowe ani dla nas, ani dla naszego portfela. Zmiękczenie wody możemy uzyskać zastosowując metodę magnetyczną lub elektromagnetyczną. Następuje w niej polaryzacja ładunków, które w wyniku odpychania się, nie osadzają się ani nie łączą z innymi związkami i koagulantami.

Oczyszczanie wody metodą jonowymienną
Inną metodą na zmiękczenie wody jest metoda jonowymienna. Polega ona na przepuszczeniu wody przez złoże żywic jonowymiennych i usunięcie z niej jonów wapnia i magnezu. Ostatnim etapem uzdatniania wody jest jej dezynfekcja. Jedną z najlepszych metod jest jej ozonowanie, jednak jest to metoda skomplikowana i kosztowna, przez co stosuje się ją głównie w basenach kąpielowych. W większości przypadków do dezynfekcji wody korzysta się z chloru, co jest stosunkowo tanie, jednak ma katastrofalny wpływ na smak i zapach wody. Jednak ta metoda jest również skuteczna.