Kategorie:

Ubiór lekarzy i innego personelu związanego z medycyną

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Są sytuacje, gdy w pracy wymagane jest aby pracownik ubrany był w odpowiednią odzież roboczą. Jednak jeżeli obowiązkiem jest określony stój, to w wypadku pewnych sytuacji pracodawca jest zobowiązany załatwić pracownikowi owy strój, w który wchodzą nieodpłatnie buty robocze oraz odzież. Do owych wymagań należy choćby to, iż odzież własna pracownika, w wyniku przeprowadzanych prac może ulec zniszczeniu lub znacznym zabrudzeniom, które mogą również prowadzić do zniszczenia odzieży. Drugą z możliwości jest fakt, gdy zmuszają go do tego warunki technologiczne, sanitarne czy też BHP.

Mówiąc o odzieży warto zaznaczyć, iż wyróżnia się dwa typy odzieży. Jedna z nich to odzież ochronna, której zadaniem jest zakrywanie bądź także zastępowanie osobistej odzieży pracownika. Ma ona za zadanie chronić, a więc jej wykonanie oraz projekt powinny być tak zrobione, aby pomimo wykonywania często ciężkich prac zawodowych zapewniała na mu pełną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i chroniła jego ubranie przed zniszczeniem. Jednymi z ubrań które można zaliczyć jako odzież ochronna jest odzież medyczna. Fartuchy i kitle maja za zadanie ochronić człowieka przed wieloma czynnikami, które mogą wpłynąć na stan zdrowia osoby pracującej w danej przychodni czy szpitalu. Ciągły kontakt z czynnikami zakaźnymi oraz zabrudzenie nimi naszej odzieży może nie być niczym dobrym dla osoby, która pracuje z osobami chorymi. Najczęściej zabrudzenia powstałe na fartuchach są pochodzenia biologicznego, nieraz nie do sprana, często pełne groźnych bakterii i wirusów a nawet pasożytów. Poza odzieżą ochronną jest także odzież robocza. Odzież ta jest rodzajem odzieży, która stosowana jest w sytuacjach naznaczonych intensywnym brudzeniem, często siłowym,np. przy robotach budowlanych. Odzież roboczą można również znaleźć w zakładach, gdzie wymagana jest niezwykła czystość wykonane przedmiotu.