Kategorie:

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Każdy budynek, aby mógł zostać oddany do użytku, musi posiadać niezbędne świadectwa. Pozwalają one na ocenienie czy faktycznie jest przystosowany do tego, aby można było w nim zamieszkać. Dla inwestora jest to pewnego rodzaju niedogodność, ponieważ wiąże się to z załatwieniem wielu spraw, często urzędowych.

Jednym z takich wymaganych dokumentów jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Określa on jaka będzie wielkość zapotrzebowania budynku na energię. Musi być ona wystarczająca do tego, aby zaspokoić potrzeby, które wynikają z użytkowania budynków czy też lokalu. Wynikają one przede wszystkim z ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji. Jeżeli są to budynki, które użytkowane będą w celach przemysłowych to wtedy nie uwzględnia się ilości energii, która spożytkowana będzie na cele technologiczno-produkcyjnych. Dostarczenie świadectwa jest obowiązkiem inwestora. Musi on dołączyć taki dokument do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku na udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Złożenie tego dokumentu jest konieczne – wynika to z dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/WE. Do polskiego prawa zostało to prawo wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy Prawa Budowlanego. Celem wprowadzenia takiego świadectwa jest przede wszystkim promowanie efektywnego wykorzystania energii. Jest również dobrym sposobem do tego, aby zwiększyć świadomość społeczną, w zakresie oszczędności energii.

Podstawą do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej jest sporządzenie odpowiedniego zestawienia zapotrzebowania energetycznego budynku. Musi to być określone w dokumentacji technicznej i zawierać informację na temat danych oraz wskaźników, które dotyczą obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię. Wystawianiem takich certyfikatów zajmują się akredytowane firmy. Dzięki temu możliwe jest orientacyjne poznanie rocznego zapotrzebowania na energię. Wtedy można określić jaki będzie koszt utrzymania ze względu na zapotrzebowanie energetyczne.