Kategorie:

Rozwój techniki medycznej

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Medycyna jest dziedziną nauki, która stopniowo od wielu lat ulega dość dużemu rozwojowi. W porównaniu do tego, jak lecznictwo wyglądało jeszcze sto lat temu, jej obecny wygląd jest zupełnie inny i pozwala na to by pomagać znacznie większemu gronowi ludzi. Jednak nim doszła ona do poziomu, jaki reprezentuje obecnie musiało upłynąć trochę czasu, a także wielu uczonych musiało bardzo mocno zaangażować się w prace naukowe, a czasem przypadkiem odkryć coś, co w przyszłości miało pomóc pomagać ludziom w walce z licznymi chorobami. Takim przypadkowym odkryciem, które zrewolucjonizowało życie wielu tysięcy ludzi na świecie było odkrycie przez Alexandra Flaminga penicyliny. Jednak nie tylko to odkrycie zrewolucjonizowało medycynę i pozwoliło na to by przyjęła ona taka formę, jaką przyjmuje ona obecnie. Ważnym odgałęzieniem medycyny, jest radiologia. Jest to dziedzina medycyny, która stanowi samodzielną specjalizacje lekarską, do której zakresu należy przedstawianie ciała człowieka, z nieuwzględnieniem jego kości i organów. Aby było to możliwe posiłkuje się ona promieniowaniem rentgenowskim. Wykorzystuje się ją np. w tomografiach komputerowych, czy np. tradycyjnym RTG. Poza tym można wykorzystać tutaj również promieniowanie pola magnetycznego, w tomografii magnetycznej rezonansu jądrowego lub też promieniowanie ultradźwięków, w ultrasonografii. Aby zapewnić pacjentowi 100% bezpieczeństwa ważnym jest tutaj aby poddać projekt ochrony radiologicznej był w tym wypadku prowadzony jak najlepiej. Może to pozwolić na znacznie lepsze i dokładniejsze zadbanie o osobę, która podlega owym badaniom. Ponadto pozwala to również na odpowiednie obchodzenie się ze sprzętem i również jego zabezpieczenie.