Kategorie:

Policealne studium kosmetyczne

Avatar
Opublikowane przez copywriter

Nauka w takiej szkole trwa 2 lata czyli 4 semestry. Możliwe jest wybranie w jakim systemie chce się uczestniczyć w zajęciach. Można wybrać system stacjonarny oraz zaoczny. Jeśli chodzi o system stacjonarny to studium kosmetyczne oferuje zajęcia 4 razy w tygodniu. Jeśli natomiast chodzi o system zaoczny to występuje on w dwóch odmianach. Pierwsza z nich związana jest z odbywaniem zajęć w soboty oraz w niedziele. Natomiast drugi rodzaj systemu zaocznego proponuje zajęcia w piątki oraz sobotę. Dlatego też można wybrać w jakich zajęciach chce się uczestniczyć. Dzięki temu wszystko będzie można dostosować do swoich potrzeb. Aby możliwe było zapisanie się do takiego studium, należy posiadać dokument stwierdzający zakończenie edukacji w szkole średniej. Trzeba dołączy również 5 zdjęć oraz wypełnić kwestionariusz i złożyć stosowanie podanie. Po ukończeniu takiej dwuletniej szkoły, otrzyma się specjalne świadectwo ukończenia tej szkoły. Jeśli przystąpi się do egzaminu zewnętrznego, można będzie uzyskać tytuł technika usług kosmetycznych.