Kategorie:

Piszemy prace licencjackie: część teoretyczna

Avatar
Opublikowane przez copywriter

Praca dyplomowa pisana na zakończenie studiów pierwszego stopnia powinna składać się z kilku części, a jedna z nich to część teoretyczna. Piszemy ją na podstawie literatury takiej jak książki, artykuły i innego rodzaju opracowania. Każde informacje zawarte w rozdziale teoretycznym musimy opatrzyć przypisami (zamieszczonymi w nawiasach lub przypisami dolnymi – zgodnie z zaleceniami promotora). Również wszystkie pozycje, z których korzystaliśmy przy pisaniu części teoretycznej pracy licencjackiej, powinniśmy zamieścić w bibliografii, która umieścimy na końcu pracy. Studenci piszący prace licencjackie przy pisaniu rozdziałów teoretycznych powinni pamiętać, że wszystkie zawarte w nich treści powinny odpowiadać tematom ich prac, powinny być spójne, czytelne i logicznie ze sobą powiązane. Nie wystarczy więc tylko zamieszczać treści z różnych pozycji, twierdzeń różnych autorów, lecz należy łączyć je w jedną całość. Część teoretyczna składa się najczęściej z jednego lub dwóch rozdziałów, które dzielą się na podrozdziały.