Kategorie:

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stało się jasne, że wiele zmieni się w podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tej pory nasz kraj pod tym względem znacząco odstawał od światowych norm. Bardzo często dochodziło do poważnych wypadków na terenie zakładów przemysłowych. Wszystko przez to, że nie było tak wysokiej świadomości zagrożeń, które mogą się zdarzyć podczas wykonywania swoich obowiązków. W dzisiejszych czasach zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa jest koniecznością, która spoczywa na barkach pracodawcy. Musi zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki, które nie będą powodowały problemów zdrowotnych oraz nie będą narażać ich na utratę zdrowia lub życia. W tym celu tworzy się służby BHP mielec. Jest to taka jednostka, która ma zapewnić odpowiednie warunki w zakładzie pracy. Bardzo ważne są środki ochrony indywidualnej. To głównie one sprawiają, że pracownik może czuć się bezpiecznie w pracy. Do takich elementów można zaliczyć przede wszystkim: rękawice (najlepiej aby były skórzane; mają chronić dłonie głównie przed obrażeniami mechanicznymi), buty (ze stalowym noskiem; zapobiegają zmiażdżeniu stopy), strój ochronny (ma zapewniać ogólną ochronę i umożliwiać wygodną pracę), ochronniki słuchu (w przypadku pracy na stanowiskach w których ciśnienie akustyczne jest zbyt wysokie) czy okulary ochronne (wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia spojówki). Środki ochrony indywidualnej mogą być inne w zależności od wykonywanej czynności oraz od charakteru zakładu przemysłowego. Wszystkie te elementy powinny być zapewnione przez pracodawcę. Dodatkowo każdy z pracowników musi mieć ukończone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala to na znaczne zmniejszenie sytuacji wypadkowych. Z tego powodu powtarza się je okresowo, aby zapobiec popadnięciu w rutynę, która jest częstą przyczyną awarii. Oprócz tego stosowane są środki ochrony zbiorowej, które używa się tylko w szczególnych zastosowaniach.