Kategorie:

Azotany a aplikowanie

Avatar
Opublikowane przez copywriter

Azotany są to sole kwasu azotowego, mają nadzwyczaj silne właściwości, przybierają postać krystaliczną oraz niezmiernie dobrze rozpuszczają się w wodzie. Mogą one pojawiać się w postaci naturalnej jak minerały saletry. Ich przeznaczenie jest nadzwyczaj duże i ma odbicie w produkcji barwników, lecznictwie, mogą służyć, jako nawozy mineralne, materiały wybuchowe, czy topniki. W przemyśle spożywczym mają niezmiernie okazałe, i kluczowe zastosowanie szczególnie przy obróbce mięsa oraz służą, jako konserwanty, uniemożliwiają rozwojowi jadu kiełbasianego, likwidują bakterie znajdujące się w produktach mięsnych. Obszerne wykorzystanie azotany mają przy srebrzeniu przedmiotów i są na przykład użytkowane przy wyrobie luster jak i farb, są składnikami materiałów fotograficznych, lub materiałów pirotechnicznych. Mają one duży wpływ na nasze zdrowie i mogą być powodem zaistnienia nowotworów, uszkodzeń białka w naszej krwi czego następstwem może być niedotlenienie organizmu, wobec tego trzeba mieć na uwadze ich niesprzyjający wpływ na nasz organizm.