Kategorie
Inne

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stało się jasne, że wiele zmieni się w podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tej pory nasz kraj pod tym względem znacząco odstawał od światowych norm.

Kategorie
Inne

Bezpieczeństwo w pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi też zapewnić odpowiednie warunki wszystkim zatrudnianym pracownikom. Zasady te mają za zadanie minimalizować liczbę wypadków oraz sytuacji potencjalnie wypadkowych.